Als verstoring van de doorvaart in de Rode Zee door aanvallen van de Houthi-rebellen langer voortduurt, zullen volgens Allianz Trade de langere routes en hogere kosten de wereldwijde inflatie verder omhoog kunnen stuwen tot 5,1%.

Volgens berekingen van Allianz Trade verloopt een derde van het wereldwijde containervervoer en 40% van de handel tussen Azië en Europa via de Rode Zee. In de 10 dagen voorafgaand aan 7 januari was er een daling van 15% in het scheepvaartvolume door het Suezkanaal vergeleken met een jaar eerder. De Straat Bab-el-Mandeb, de toegang tot de Rode Zee, zag een daling van 53% in scheepvaartactiviteiten. Deze ontwikkelingen hebben geleid tot een bijna verdubbeling van de scheepvaart rond Kaap de Goede Hoop, met een toename van 66% in vrachtschepen en 65% in tankers.

Ondanks de aanzienlijke stijging van de scheepvaartprijzen sinds november 2023, die in januari met 240% omhooggingen, blijven ze op een kwart van de piek in 2021. Allianz Trade meldt dat de huidige vraagachtergrond, hogere voorraden in consumptiegoederen en toegenomen capaciteit met nieuwe containerschepen een lager risico op prijsstijgingen suggereren dan in 2021. Als de crisis echter langer aanhoudt, kan de impact op de wereldwijde supply chains toenemen.

Het effect van de crisis op de korte termijn wordt verwacht beperkt te blijven, mits de verstoringen van korte duur zijn. Een verdubbeling van de verzendkosten zou de inflatie in Europa en de VS aanzienlijk kunnen beïnvloeden, met een mogelijke stijging van 0,7 procentpunt, vergeleken met 0,3 procentpunt in China. Dit zou wereldwijd kunnen leiden tot een inflatiestijging tot 5,1% in 2024.

Voor de groei van het BBP zou Europa een daling van 0,9 procentpunt kunnen zien en de VS een daling van 0,6 procentpunt, wat zou kunnen resulteren in een wereldwijde daling van de BBP-groei tot 2%. Langdurige verstoringen kunnen de groei van de wereldhandel in volume verminderen met 1,1 procentpunt tot 1,9%, waardoor het risico van een vertraagde opleving uit de recessie van 2023 toeneemt.

In reactie op de crisis zijn de Europese energieprijzen extreem volatiel gebleken. Na de initiële aanvallen van de Houthi-rebellen steeg de Brent-olieprijs, een Europese benchmark, met bijna 2%, terwijl de Amerikaanse WTI-prijs relatief stabiel bleef. Tegelijkertijd stegen de aardgasprijzen in Europa met 3,6%. Toch is de verwachting dat de aanbodspanningen op korte termijn geen grote impact zullen hebben op de Europese aardgasprijzen, gezien de hoge reserves en het naderende einde van het stookseizoen, ondanks een recente koudegolf.