Transport en Logistiek Nederland (TLN) heeft de handen ineengeslagen met het compensatieplatform Dieselgate.com om bedrijven te assisteren bij het indienen van claims vanwege het dieselfraudeschandaal. Naar schatting hebben eigenaren minimaal EUR 3.000,- schade per diesel(bedrijfs)wagen, betreffende merken als Mercedes, Renault en Volkswagen uit de bouwjaren 2009 tot 2020.

Vanaf 2015 kwam aan het licht dat diverse autofabrikanten, waaronder Daimler en Volkswagen, zogenaamde 'sjoemelsoftware' hadden gebruikt. Hiermee leken dieselvoertuigen tijdens tests milieuvriendelijker dan ze daadwerkelijk waren, waarbij uitstoot van schadelijke stoffen tot 20 keer hoger lag dan toegestaan. Het dieselgate schandaal werd onthuld, en in de nasleep hiervan werden autofabrikanten zwaar beboet door de Europese Commissie.

Mercedes, Volkswagen en andere betrokken autofabrikanten hebben wereldwijd miljarden aan boetes en schikkingen betaald. Hiermee werden talloze getroffen dieselauto-eigenaren gecompenseerd. TLN benadrukt het belang van deze samenwerking: de dieselfraude heeft ook impact gehad op veel bedrijfswagens, met als gevolg verminderde inruilwaarde, hogere verbruikskosten en extra milieuschade. Op de website van Dieselgate.com kunnen bedrijven controleren of zij recht hebben op compensatie. Toch is het cruciaal dat bedrijven zich tijdig registreren om relevante voertuiginformatie te achterhalen.

Dieselgate.com/tln, het grootste Nederlandse compensatieplatform voor dieselrijders, werkt samen met verschillende experts en instanties. Arco Krijgsman, een van de initiatiefnemers, zegt: "Wij ontzorgen bedrijven die zich via het platform melden van a tot z." Zijn dringende advies: zoek en bewaar alle voertuiginformatie en verifieer of het type voertuig sjoemelsoftware bevat of heeft bevat.

De huidige procedures betreffen dieselvoertuigen van verschillende merken geproduceerd tussen 2009 en 2020, met de kans dat claims tegen aanvullende automerken worden gestart.