Het aantal elektrische bestelwagens is dit jaar met 7.500, een stijging van 50%. In 2025 krijgen steden de bevoegdheid krijgen om zones te creëren voor voertuigen zonder vervuilende uitlaatgassen, zoals elektrische bestelwagens.

De subsidiepot, die dit jaar 33 miljoen euro bedroeg, voor ondernemers die willen investeren in elektrische bestelbussen, is inmiddels leeg. Een stijging van een derde vergeleken met vorig jaar laat zien dat de interesse in duurzame transportmiddelen groeit.

Staatssecretaris Heijnen vertelde: “Het is goed nieuws dat weer meer ondernemers overstappen... Ik vind het heel verstandig dat ondernemers als ze dat kunnen daar nu op voorsorteren, nu de kans er is dat met subsidie te doen. En fijn voor ons allemaal; het is toch lekker als je pakketje in een stille en schone bestelbus wordt bezorgd.”

De overstap naar elektrisch wordt gestimuleerd door subsidies tot en met 2024. De gemiddelde subsidie per bestelbus bedraagt dit jaar € 4500. Er wordt verwacht dat in 2025 de prijs van elektrische bestelwagens concurrerend zal zijn met die van diesel- of benzinevoertuigen.

Vanaf 2025 kunnen gemeenten een zero-emissiezone instellen, waar alleen voertuigen die geen uitlaatgassen uitstoten, zoals elektrische of op waterstof, toegelaten worden. Tegen 2030 wordt verwacht dat alle voertuigen in deze zones schoon zijn. Er zijn uitzonderingen en overgangsregelingen voor bepaalde voertuigen, maar het einddoel blijft duidelijk: schonere lucht in stedelijke gebieden. Met nu al 18.000 elektrische bestelwagens op de weg en 7.500 in aantocht, komt de doelstelling van 50.000 elektrische bestelauto's in 2025 dichterbij.