Het Europees Parlement heeft nieuwe regelgeving aangekondigd die gericht is op het duurzamer maken van verpakkingen en het verminderen van verpakkingsafval in de EU. De De doelstelling is om 5% tegen 2030, 10% tegen 2035 en 15% tegen 2040 te hebben gereduceerd.

Om onnodige verpakkingen te verminderen, wordt een maximale lege ruimte ratio van 50% ingesteld voor gegroepeerde, transport- en e-commerce verpakkingen. Fabrikanten en importeurs moeten er ook voor zorgen dat het gewicht en volume van verpakkingen geminimaliseerd worden.

Bepaalde soorten eenmalig te gebruiken plastic verpakkingen worden vanaf 1 januari 2030 verboden, evenals het gebruik van zogenoemde 'forever chemicals' (per- en polyfluoralkylstoffen) boven bepaalde drempels in verpakkingen voor voedselcontact.

Einddistributeurs van dranken en afhaalmaaltijden moeten consumenten de optie bieden om hun eigen container mee te brengen. Daarnaast moeten ze streven naar het aanbieden van 10% van de producten in een herbruikbaar verpakkingsformaat tegen 2030.

Volgens de nieuwe regels moet alle verpakking (met uitzondering van lichtgewicht hout, kurk, textiel, rubber, keramiek, porselein en was) recyclebaar zijn en voldoen aan strenge criteria.

De maatregelen omvatten ook minimumdoelstellingen voor gerecycled materiaal voor plastic verpakkingen en minimale recyclingdoelstellingen op gewichtsbasis voor verpakkingsafval.

Tegen 2029 moet 90% van de eenmalig te gebruiken plastic en metalen drankverpakkingen (tot drie liter) afzonderlijk worden ingezameld (via statiegeldsystemen of andere oplossingen die de inzamelingsdoelstelling garanderen).

Europarlementariër rapporteur Frédérique Ries zei: “Voor het eerst in een milieuwet stelt de EU doelen voor het verminderen van verpakkingen, ongeacht het gebruikte materiaal. De nieuwe regels stimuleren innovatie en omvatten uitzonderingen voor micro-ondernemingen. Het verbod op forever chemicals in voedselverpakkingen is een grote overwinning voor de gezondheid van de Europese consumenten. We roepen nu alle industriële sectoren, EU-landen en consumenten op om hun deel te doen in de strijd tegen overmatige verpakking.”