Uit de recent gepubliceerde Sectormonitor blijkt dat de sector transport en logistiek te maken heeft met toenemende personeelstekorten. Met name het aantal vrachtwagenchauffeurs was beperkt, waarvan de instroom lager is dan de uitstroom, wat leidt tot onrust binnen de industrie.

Sector Instituut Transport en Logistiek liet weten: “In het voorjaar van 2023 vroegen we ondernemers in de transport- en logistiek sector wat de belangrijkste prioriteiten zijn voor de komende twee jaar. Dit levert het inzicht op dat de focus ligt op het behoud van de huidige omzet, het veiligstellen van werk en klanten, en het aanpakken van de voortdurende uitdagingen bij het vinden en behouden van gekwalificeerd personeel."

De omzet in het goederenvervoer over de weg daalde in het tweede kwartaal van 2023 met 3,7% in vergelijking met vorig jaar, volgens gegevens van het CBS. Dit is te wijten aan een afname van de productie in de industrie en een afname van de internationale handel. Ondanks deze uitdagingen neemt het totale aantal werknemers in de sector toe met 1,6% ten opzichte van het tweede kwartaal in 2022. Er waren echter 92.884 chauffeurs in het tweede kwartaal van 2023, een daling ten opzichte van 93.682 een kwartaal eerder.

De omzet in de logistieke dienstverlening is met 14,4% is gedaald ten opzichte van hetzelfde kwartaal een jaar eerder.

Het aantal faillissementen nam toe; in het tweede kwartaal van 2023 was dit aantal bijna tweemaal zo hoog als vorig jaar.

De gemiddelde leeftijd van werknemers in de sector liep op. Terwijl de gemiddelde leeftijd van niet-chauffeurs daalde, is de gemiddelde leeftijd van chauffeurs in het tweede kwartaal gestegen tot 45,3 jaar (van 44,9 in het tweede kwartaal).