Verkopers op bol.com zijn verplicht om leveranciersinformatie zoals naam en adres te delen. Dit heeft de aandacht getrokken van een Vlaams Kamerlid, die veel klachten over het platform heeft ontvangen en bol.com uitnodigt voor een toelichting aan het Vlaamse parlement.

Freilich bekritiseert Bol.com voor het hanteren van wat hij noemt 'dwangcontracten' en 'oneerlijke voorwaarden'. Handelaren moeten een commissie afdragen aan bol.com, waarvan de hoogte verschilt per productcategorie. Grotere bedrijven betalen een hogere commissie. Een ondernemer uitte zijn ongenoegen tegenover het Gazet van Antwerpen, vooral omdat bol.com soms hun productomschrijvingen overneemt voor andere producten.

Freilich merkt op dat ook andere e-commercegiganten, zoals Amazon, een dergelijke werkwijze hanteren, wat in de Verenigde Staten tot rechtszaken heeft geleid. Hij benadrukt dat deze platforms zowel concurrenten als 'landlords' zijn voor lokale handelaren, wat mogelijk conflicterende belangen met zich meebrengt.

Hoewel het delen van leveranciersinformatie wettelijk is toegestaan, heeft bol.com gereageerd door te stellen dat deze regel voornamelijk geldt voor productcategorieën met een hoog risico op namaak. Het bedrijf verdedigt ook zijn commissiestructuur door te wijzen op marktdynamiek en vergelijkbare kosten bij concurrerende platforms. Tegenover het Belgische vakblad Gondola reageerde bol.com-woordvoerder Tamara Vlootman dat het uitvragen van leveranciersgegevens was gedaan om de veiligheid van "in dit geval speelgoed" te kunnen garanderen.