De Europese Commissie heeft nieuwe maatregelen bekend gemaakt voor het terugdringen van de uitstoot in de vrachtvervoersector, die momenteel verantwoordelijk is voor 30% van de kooldioxide-uitstoot van de Europese Unie. Deze voorgestelde maatregelen, die dinsdag zijn aangekondigd, maken deel uit van de inzet van de EU om haar Green Deal en netto nul-emissiedoelstellingen te halen.

Een van de belangrijkste aandachtspunten van het plan van de Commissie is het aanpakken van het gebrek aan een standaardkader voor het berekenen van "deur-tot-deur" emissies in de vrachtsector in het 27 lidstaten tellende blok. Dit gat in de rapportage heeft geleid tot verschillen in resultaten en heeft de voorwaarden geschapen voor greenwashing, waarbij bedrijven misleidende informatie kunnen geven over hun milieueffecten. Om dit probleem aan te pakken, stelt de Commissie de CountEmissionsEU-verordening voor, die bedrijven verplicht hun emissies bekend te maken of te delen met hun zakenpartners.

Naast de aanpak van emissierapportage stelt de Commissie voor het eerst in decennia wijzigingen voor in de afmetingen van zware bedrijfsvoertuigen (HDV's), zoals vrachtwagens en bussen. Deze wijzigingen zijn bedoeld om rekening te houden met het gewicht van accu's naarmate het Europese wagenpark overstapt op elektrische voertuigen. Momenteel rijden de meeste vrachtwagens van meer dan 3,5 ton op diesel. De voorgestelde wijzigingen zouden een verhoging van het maximale gewicht voor standaard vrachtwagens mogelijk maken, zodat ze extra gewicht kunnen dragen door de lichtere batterijen van elektrische vrachtwagens. Bovendien zouden vrachtwagens op waterstof langer worden om aan hun specifieke behoeften te voldoen.

De wetgeving is er ook op gericht om grensoverschrijdende beperkingen aan te pakken en de verkeersveiligheid te verbeteren door het gebruik van ingebouwde wegdetectoren verplicht te stellen om te controleren op gewichtsovertredingen. Door minder vervuiling, minder belasting van de infrastructuur en minder opstoppingen zou de EU jaarlijks tot 230 miljard euro (253 miljard dollar) kunnen besparen. Ook het goederenvervoer per spoor, dat goed is voor meer dan 50% van het spoorverkeer, heeft te maken met inconsistenties in de regelgeving en slecht verkeersmanagement. Om deze problemen aan te pakken, stelt de Commissie voor een centraal coördinatiemechanisme tussen nationale infrastructuurbeheerders op te zetten en geharmoniseerde boetes voor onnodige slotboekingen in te voeren. Bij deze coördinatie zal ook rekening worden gehouden met de toenemende concurrentie tussen passagierstreinen en goederentreinen voor nachtelijke slots.