Uit recente cijfers van het CBS blijkt dat de online omzet in april 2023 met 3,2% is gestegen ten opzichte van april vorig jaar. Vooral webwinkels hebben geprofiteerd, met een groei van 4,8% in omzet. Bij winkels waar online verkoop een nevenactiviteit is, waren de cijfers iets lager met een stijging van 1,3%.

Binnen de online sector hebben voedingsmiddelen- en drogisterijwinkels en winkels met overige non-foodartikelen goede resultaten behaald in vergelijking met vorig jaar. Daarentegen was er een daling te zien in de online omzet van consumentenelektronica- en kledingwinkels.

De totale omzet van de detailhandel groeide in april met 5,3% ten opzichte van vorig jaar. Het verkoopvolume daalde echter met 4,8%. De foodsector liet een sterke groei zien van 8,1% in omzet, terwijl de non-foodsector een groei van 2% behaalde. De online omzet steeg met 3,2% ten opzichte van vorig jaar.

De omzetcijfers zijn gecorrigeerd voor verschillen in koopdagen. Sommige dagen zijn immers drukker dan andere. Zonder deze correctie zou de totale omzet van de detailhandel 2,7% hoger zijn dan vorig jaar.