Het tekort aan talent in de productie- en toeleveringssectoren blijft een "enorm probleem" voor werkgevers, ook al proberen ze nieuwe technologieën in te voeren die de werkdruk moeten verminderen.

Dit staat in het nieuwste Deloitte/MHI Annual Industry Report getiteld Evolution to Revolution 2022, dat de gevolgen laat zien van het gebrek aan geschoolde arbeidskrachten in deze sectoren in de VS, nu bedrijven overgaan op technologieën van de vierde industriële revolutie om hun activiteiten uit te voeren.

"Het tekort aan talent blijft een enorm probleem voor fabrikanten en toeleveringsketens. Het zou echter ironisch genoeg een zegen in vermomming kunnen zijn - het spoort bedrijven aan te investeren in innovaties en technologieën die niet alleen de behoefte aan handenarbeid verminderen, maar ook het soort geavanceerde technologische omgeving creëren dat toptalent van vandaag aantrekkelijk vindt," aldus het rapport.

Dit zou een nieuwe weg kunnen openen om de huidige werknemers bij te scholen en nieuw talent aan te trekken, zodat een moderner, bekwamer personeelsbestand ontstaat dat zich snel kan aanpassen en aanpassen aan veranderingen in het technologie- en marktlandschap.

"Investeren in de ontwikkeling en modernisering van arbeidskrachten zou de toeleveringsindustrie nieuw leven kunnen inblazen en een revolutie teweeg kunnen brengen. Het zou ook de algemene economie kunnen helpen, door de Amerikaanse productiebasis te herstellen en fabrieken en banen terug te brengen naar delen van het land die buiten de bloeiende tech- en financiële industrieën zijn gelaten," aldus het rapport.

Volgens de studie wordt voor elke dollar die in de verwerkende industrie wordt uitgegeven, nog eens $2,74 aan de economie toegevoegd. En met magazijnbanen die 20% van de werkgelegenheid uitmaken, zou herstel van de groei en het concurrentievermogen in de industrie het jaarlijkse BBP van de VS met meer dan 15% kunnen doen toenemen.

Een gebrek aan geschoolde arbeidskrachten vormt echter een uitdaging voor transformaties, waardoor fabrikanten gedwongen worden meer werk met minder mensen te doen.

"Met meer dan een half miljoen vacatures die momenteel beschikbaar zijn, zeggen fabrikanten dat het nu 36% moeilijker is om talent te vinden dan in 2018. Evenzo blijkt uit de enquêteresultaten van dit jaar dat het aantrekken en behouden van kwalitatief goed personeel een van de belangrijkste zakelijke uitdagingen blijft voor 2022," aldus het rapport.

Carolyn Lee, voorzitter van het Manufacturing Institute, verklaart: "Mensen weten niet dat de banen er zijn of dat het banen zijn die ze willen. Uit onderzoek blijkt dat de volgende generatie op zoek is naar carrières die er toe doen. Ze willen invloed hebben, en ze willen de mogelijkheid van gezinsondersteunende banen met opwaartse mobiliteit, die allemaal kenmerken zijn van de moderne industrie."

Volgens het rapport zou het onvermogen om deze vacatures te vervullen er uiteindelijk toe kunnen leiden dat de toeleveringsindustrie zich niet kan ontwikkelen en niet kan uitgroeien tot een duurzame oplossing op lange termijn, wat de economie van de VS tegen 2030 uiteindelijk 1 biljoen dollar zou kosten.

Paul Wellener, vice-voorzitter en leider US industrial products and construction bij Deloitte Consulting LLP: "Het is diep verontrustend dat op een moment dat er landelijk zo'n grote vraag is naar banen, het aantal vacatures voor starters in de industrie blijft toenemen." 

Amerikaanse fabrikanten verwachten dat ze tegen 2030 vier miljoen banen hebben om te vullen.

Volgens het Congressional Budget Office en Axios zal het arbeidspotentieel van 2024 tot 2031 jaarlijks met slechts 0,2% zal groeien. Bovendien heeft een analyse van de snelst groeiende supply chain beroepen voor de komende tien jaar uitgewezen dat vijf van de zes een vaardighedenpakket vereisen dat menselijke en technologische aspecten overspant, maar vaak geen formele post-secundaire opleiding vereisen.

"Naarmate de digitale transformatie in de toeleveringsindustrie zich blijft uitbreiden, zullen de vaardigheden die nodig zijn voor banen in slimme fabrieken waarschijnlijk anders zijn dan de vaardigheden die vandaag nodig zijn. Maar de huidige fabrieksarbeidskrachten bezitten niet veel van die vaardigheden. Tenzij ze de samenstelling van de vaardigheden van het personeel kunnen veranderen, zouden fabrikanten tussen 2020 en 2030 tot 2,1 miljoen banen onvervuld kunnen zien, met gevolgen voor productie, innovatie en het concurrentievermogen," merkte het rapport op.