Online marktplaatsen winnen steeds meer terrein in de Duitse e-commerce sector. Volgens de recent gepubliceerde gegevens van de HDE-Online-Monitor is in 2023 voor het eerst meer dan de helft van de online omzet in Duitsland via deze platforms gegenereerd. Het toenemende belang van internationale aanbieders versterkt de concurrentiedruk, aldus de Handelsverband Deutschland (HDE), die oproept tot een eerlijke concurrentie en strikte naleving van de wet.

De dominantie van smartphones in online winkelen is ook toegenomen, met een record van 55% van de online omzet in 2023, wat neerkomt op ongeveer 47 miljard euro. "De groei van de online handel was jarenlang een turbo voor de detailhandel in Duitsland. Ondanks de normalisering van de online omzetten, zien we nog steeds een stijgende lijn," verklaart Stephan Tromp, plaatsvervangend hoofddirecteur van de HDE.

De HDE heeft zijn omzetverwachtingen voor 2023 bijgesteld naar 85 miljard euro, een stijging van 1% ten opzichte van vorig jaar, en verwacht voor 2024 een groei van 3,4%. De online omzet zou dan 13,1% van de totale detailhandelsomzet in Duitsland bedragen.

Tromp waarschuwt echter voor internationale platforms zoals Temu, die niet altijd voldoen aan de EU-regelgeving op gebieden zoals prijsaanduiding en productveiligheid. "Het is essentieel dat alle bedrijven die hier producten aanbieden, zich aan onze regels houden. Zo niet, dan lopen eerlijke bedrijven binnen de EU risico op oneerlijke concurrentie," benadrukt hij.