PostNL, samen met haar dochteronderneming Spring, neemt een belangrijke stap in het verduurzamen van het Europese wegtransport door jaarlijks circa 4 miljoen liter HVO100 biobrandstof aan het dieselnetwerk toe te voegen. Dit initiatief kan leiden tot een vermindering van 12 kiloton CO2-uitstoot per jaar, wat gelijk staat aan de emissie van bijna 5000 benzineauto's.

De HVO100 biobrandstof, voornamelijk gebruikt waar elektrisch rijden nog niet mogelijk is, zal met name bijdragen aan de vermindering van schadelijke emissies zoals stikstofoxiden en fijnstof, terwijl het de CO2-uitstoot met tot 90% kan verlagen vergeleken met reguliere diesel.

Tijs Reumerman, Managing Director Cross Border Solutions bij PostNL, licht toe: "We hebben een innovatieve manier gevonden om HVO100 op grote schaal in te zetten binnen ons internationale wegtransport. We zijn trots op deze mijlpaal en hopen dat dit anderen zal inspireren om ook hun transport duurzamer te maken."

Deze strategische zet ondersteunt PostNL's ambitie om tegen 2040 nagenoeg geen klimaatimpact meer te hebben, een doel dat tien jaar eerder is dan het klimaatakkoord voorschrijft.