De Autoriteit Consument & Markt (ACM) heeft een reeks maatregelen aangekondigd om de aanhoudende problemen op het Nederlandse elektriciteitsnet aan te pakken. De maatregelen stimuleren flexibel stroomgebruik en geven voorrang aan projecten met een hoog maatschappelijk belang.

Doel van de nieuwe regelgeving is om te zorgen dat grootverbruikers een financiële stimulans krijgen om het elektriciteitsnet minder te belasten tijdens piekmomenten. Hierdoor ontstaat er meer capaciteit voor de aansluiting van belangrijke maatschappelijke projecten zoals scholen en ziekenhuizen. "Met dit pakket aan maatregelen bieden we alle ruimte om de beschikbare capaciteit op het elektriciteitsnet beter te gebruiken. Dat is noodzakelijk en belangrijk omdat netuitbreidingen een kwestie van lange adem zijn, maar ook om het net betaalbaar te houden," licht Manon Leijten, bestuurslid van de ACM, toe.

Daarnaast introduceert de ACM een nieuw prioriteringskader voor netbeheerders, waardoor zij voorrang kunnen geven aan projecten die van essentieel maatschappelijk belang zijn. Dit kader is tot stand gekomen na intensieve gesprekken met verschillende stakeholders en zorgt voor een transparante en non-discriminatoire toewijzing van netcapaciteit. "Met het prioriteringskader kunnen netbeheerders voortaan voorrang geven aan projecten die van maatschappelijke waarde zijn," aldus de ACM. Het nieuwe systeem zal vanaf 1 oktober 2024 verplicht gebruikt worden door netbeheerders.

Verder worden netbeheerders aangemoedigd om strenger te controleren op het daadwerkelijk gebruik van de gecontracteerde capaciteit door bedrijven. Onderbenutting kan leiden tot een aanpassing van het contract, wat weer ruimte vrijmaakt voor anderen die de capaciteit dringend nodig hebben.

De ACM biedt ook mogelijkheden voor experimenten met een efficiënter gebruik van het net. Bedrijven en netbeheerders die belemmerd worden door de huidige regelgeving kunnen zich melden bij de ACM voor een mogelijke ontheffing of gedoogbeslissing.

Deze maatregelen zijn onderdeel van het Landelijk Actieprogramma Netcongestie, waarbij de ACM samenwerkt met netbeheerders, belangenorganisaties en andere betrokkenen om de druk op het elektriciteitsnet te verlichten en toekomstige capaciteitsproblemen proactief aan te pakken.