Het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat maakt werk van meer uniformiteit en kwaliteit in bestaande opleidingen voor bestuurders van BSO-bussen en zware elektrische bakfietsen boven de 75 kilogram. Samen met branches en opleidingsinstituten wordt aan dit doel gewerkt, waarbij vooral kinderopvangorganisaties en postbezorgers deze voertuigen gebruiken.

In 2021 kondigde het ministerie al aan dat bestuurders van dergelijke voertuigen een AM-rijbewijs nodig zouden hebben. Dit rijbewijs biedt een basiskennis van algemene verkeersregels, inzicht in andere weggebruikers en vaardigheden voor situatiebewustzijn en gevaarherkenning. Echter, onderzoek wijst uit dat veel cruciale competenties aanvullende rijtraining vereisen, gericht op het specifieke gebruik van het voertuig voor personen- of goederenvervoer.

Minister Mark Harbers van Infrastructuur en Waterstaat benadrukt het belang van veiligheid bij het gebruik van innovatieve elektrische voertuigen. "Het is essentieel dat deze voertuigen veilig zijn in het gebruik. Daarom streven we naar het verplicht stellen van een bromfietsrijbewijs voor bepaalde elektrische voertuigen en werken we aan het verbeteren van rijvaardigheidstrainingen," zegt hij.

Om een uniform leerplan te ontwikkelen, werkt het ministerie samen met brancheorganisaties en opleidingsinstituten. Er wordt nagedacht over de inhoud van het leerplan en of het juridisch vastgelegd moet worden. De focus ligt op het bevorderen van trainingen, ook voor individuen die de zware elektrische bakfietsen buiten organisatieverband gebruiken.

Naast de regelgeving rond rijtrainingen, is het ministerie ook bezig met het creëren van meer duidelijkheid op de weg voor 'lichte elektrische voertuigen' zoals Segways, elektrische steps en BSO-bussen. In 2024 wordt nieuwe regelgeving verwacht die meer helderheid moet bieden aan consumenten, fabrikanten en wegbeheerders over welke voertuigen zijn toegestaan op de weg.