De luchtvrachtsector heeft haar zorgen geuit over de mogelijke krimpplannen op Schiphol. In een brief aan de ministers Adriaansens (Economische Zaken), Schreinemacher (Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking) en Harbers (Infrastructuur en Waterstaat) reageert de sector naar de recente oproep van minister Harbers aan de Tweede Kamer om de opening van luchthaven Lelystad als controversieel te beschouwen.

ACN, Fenex, Evofenedex en TLN zijn ongerust over de mogelijke gevolgen van de besluitvorming, met name vanwege het ontbreken van berichtgeving over de krimpplannen op Schiphol via de experimenteerregeling. De ministers worden gevraagd geen overhaaste beslissingen te nemen vanwege de grote belangen en onomkeerbare gevolgen.

De luchtvrachtsector benadrukt dat geluid gerelateerde exploitatiebeperkingen op een slot-restricted internationale luchthaven niet eenvoudig kunnen worden doorgevoerd volgens Europese regels. Deze beperkingen kunnen alleen worden geïmplementeerd als alle andere mogelijke maatregelen om geluidsoverlast te verminderen zijn uitgeput, zoals bepaald in de Europese Regulation 598/2014.

De brief wijst ook op de recente juridische strijd rond de 'Experimenteerregeling', waarin de minister tracht een reductie af te dwingen. Terwijl een kortgedingrechter de minister in het ongelijk stelde, oordeelde het gerechtshof in Amsterdam in het voordeel van de staat.

De luchtvrachtsector benadrukt het belang van Schiphol als cruciale luchtvrachthub voor Nederlandse bedrijven. Een reductie in het vrachtvolume kan volgens onderzoeken leiden tot een afname van 29% tot 46%. Daarnaast benadrukt de sector de economische waarde van luchtvracht voor Nederland en waarschuwt voor de gevolgen voor bedrijven in sectoren zoals high tech, farmacie en medische hulpmiddelen.

Tot slot roept de brief op tot zorgvuldigheid en afweging van alle belangen voordat er besluiten worden genomen die onomkeerbare gevolgen kunnen hebben voor de Nederlandse economie.