Vanaf 2024 wijzigt de AanZET-subsidieregeling voor zero-emissie vrachtwagens. Ondernemers kunnen dan per dag subsidie voor slechts één vrachtwagen aanvragen. Dit betekent het einde van de controversiële loting.

De subsidie varieert van €6.000 voor kleine voertuigen tot €98.000 voor opleggertrekkers, waarbij kleinere ondernemingen meer subsidie ontvangen dan grote bedrijven. Hoewel het exacte budget voor 2024 onbekend is, investeerde de regering dit jaar €30 miljoen in de AanZET-regeling. Dit was onvoldoende, aangezien aanvragen de €120 miljoen overtroffen. Daarom zal er volgend jaar naar verwachting €70 miljoen extra beschikbaar zijn, gefinancierd door de verwachte opbrengsten van de trucktol die in 2026 van start gaat.

In april leidde het beperkte budget tot een loting. Sommige bedrijven speelden vals door meer subsidieaanvragen in te dienen dan nodig, om zo hun kans te vergroten. Om dit te voorkomen, is er vanaf 2024 een limiet van één aanvraag per dag en een maximum van twintig aanvragen per bedrijf.

Bovendien is er per aanvraag minder geld beschikbaar door een aanpassing in de Europese Algemene Groepsvrijstellingsverordening (AGVV). Hierdoor daalt de maximale steun voor grote ondernemingen van 40% naar 30%.

De subsidieaanvraagperiode opent op 30 januari en eindigt op 29 maart 2024, een kortere periode dan voorheen vanwege het snel uitgeputte budget.