De Europese Commissie heeft hervormingen van de douaneregels voorgesteld om het groeiende aantal online aankopen aan te pakken en de naleving van milieu- en arbeidsnormen en importsancties te verbeteren. 

De hervorming beoogt de douaneprocedures te stroomlijnen en een uniform online datasysteem binnen de EU op te zetten. Ze omvat de oprichting van een nieuwe douaneautoriteit en de implementatie van de EU Customs Data Hub om importprocessen te vereenvoudigen en bedrijven jaarlijks 2,7 miljard euro te besparen. De hervormingen zullen prioriteit geven aan de aanpak van problematische invoer en toeleveringsketens, zodat de douaneautoriteiten hun middelen efficiënt kunnen inzetten. De veranderingen beginnen met e-commerce in 2028 en worden geleidelijk uitgebreid naar andere handelaren, voor wie het in 2038 verplicht wordt. De hervorming maakt ook een einde aan de vrijstelling van douanerechten op goederen met een waarde van minder dan 150 euro voor e-commerce. Platforms die goederen uit niet-EU-landen verkopen, zullen er verantwoordelijk voor zijn dat de douanerechten en de btw bij de aankoop worden betaald. Deze veranderingen zijn bedoeld om de transparantie te vergroten, verborgen kosten te verminderen en de procedures voor consumenten te vereenvoudigen. 

Het voorstel moet door het Europees Parlement en de lidstaten worden goedgekeurd voordat het kan worden uitgevoerd.