Vakbonden FNV en CNV spannen een kort geding aan tegen Smart Packaging Solutions, een verpakkingsbedrijf in Loenen met zo'n tweehonderd medewerkers. Ze willen dat het bedrijf met hen om tafel gaat om de lopende cao open te breken.

Volgens de vakbonden moeten de salarissen van werknemers alsnog met 5% omhoog per 1 januari, in plaats van de afgesproken 3,7% per 1 juli. De inflatie is namelijk enorm gestegen en werknemers kunnen daardoor niet meer rondkomen. De directie van Smart weigert volgens de vakbonden een gesprek, waardoor zij naar de rechter stappen. Het bedrijf heeft in januari volgens de vakbonden € 500 bruto gegeven aan de werknemers. De vakbonden wijzen op een bepaling in de cao waarin staat dat bij buitengewoon ingrijpende sociaaleconomische wijzigingen nieuwe voorstellen mogen worden gedaan voor de lonen.

De vakbonden vinden de houding van de directie onbegrijpelijk.