De Belastingdienst heeft onlangs het bedrag voor de verblijfskosten van eigen rijders van 2023 vastgesteld. Transportondernemers die meerdaagse of op meer dagen internationale ritten maken, mogen € 45,00 per gereden dag van de winst aftrekken als verblijfskosten, zo meldt TLN.

In 2022 was dit bedrag nog € 41,50. De vertrek- en terugkomdag telt voor de helft mee. Belastingplichtige moeten hun aantal gereden dagen wel inzichtelijk maken, bijvoorbeeld door het laten zien van de rittenstaat.

De regeling geldt ook voor internationale ritten die starten op meer dan 50 kilometer van het woonadres van de transportondernemer. Zelfs als deze internationale rit korter duurt dan 24 uur. Om hiervoor in aanmerking te komen, gelden er twee voorwaarden. De ritten dienen plaats te vinden op aaneengesloten dagen. Ten tweede moet het traject van elke rit zich geheel buiten een afstand van 50 km van het woonadres van de transportondernemer.

Aftrek werkelijke kosten
Transportondernemers kunnen ook kiezen voor aftrek van de werkelijke kosten. Eén keer per jaar moet de keuze tussen forfaitaire aftrek en de aftrek van de werkelijke kosten worden gemaakt. Dit geldt dan ook voor alle ritten van dat jaar.