De leden van de vakorganisaties Bond van Post Personeel (BVPP) en CNV hebben ingestemd met het principeakkoord over de nieuwe cao voor PostNL en de cao voor zaterdagbestellers. In de beide cao's is een loonstijging afgesproken die oploopt tot 9,5 procent.

De nieuwe cao’s, waarover op 6 januari een princiepakkoord werd bereikt, worden volgende week ondertekend door PostNL en de twee vakorganisaties. Boven op de loonstijging volgt in februari 2023 een eenmalige uitkering van 1,5 procent van het jaarsalaris. Verder is onder meer afgesproken dat de pensioenpremie die medewerkers betalen, tijdens de looptijd van deze cao's niet omhooggaat.

FNV kijkt aan de zijlijn toe

De grootste vakbond FNV was niet uitgenodigd aan de onderhandelingstafel bij PostNL. Afgelopen week leidde dit tot stakingen door chauffeurs die zijn aangesloten bij de FNV; voor deze week zijn er weer stakingen aangekondigd.