Medewerkers van DHL Express krijgen vanaf april volgend jaar 7,5 procent meer loon. Ook krijgen ze een eenmalige uitkering van in totaal 1000 euro. Dat is onder meer afgesproken in een principeakkoord tussen vakbonden en DHL over een nieuwe cao.

De nieuwe cao gaat lopen van 1 januari 2023 tot 31 december 2023. In januari krijgt iedereen naar rato eenmalig 750 euro en in april nog eens 250 euro. Ook gaat de loonsverhoging van 7,5 procent in per april 2023. De vakbonden en werkgevers hebben verder afgesproken dat de reiskostenvergoeding omhoog gaat. Parttimers krijgen voortaan naar rato evenveel vrije uren voor feestdagen als fulltimers en als een feestdag op de vaste vrije dag valt, dan kunnen die uren op een ander moment worden opgenomen. FNV legt het principeakkoord voor aan de leden die tot 28 december laten weten of ze ermee instemmen. 

Met het akkoord wordt er dus meer loon gegeven aan de medewerkers van DHL Express en ook wordt er rekening gehouden met parttimers door hen evenveel vrije uren te geven als fulltimers bij feestdagen. De leden moeten hierover nog wel stemmen, maar als alles goedgekeurd wordt zal dit ingaan per 1 januari 2023.