De omzet van de transportsector was in het derde kwartaal van 2022 ruim 27,0 procent hoger dan in dezelfde periode vorig jaar. Het omzetniveau in de transportsector ligt daarmee inmiddels hoger dan in 2019. Dit meldt het CBS op basis van recente cijfers.

In alle deelmarkten van de transport was de omzet in het derde kwartaal hoger dan in dezelfde periode een jaar eerder. In de deelmarkten vervoer over water en vervoer door de lucht nam de omzet het sterkst toe. Van de deelmarkten boekten de post- en koeriersdiensten de minste omzetgroei in het derde kwartaal (bijna 7 procent).

Aantal openstaande vacatures in de transportsector blijft stijgen

In het derde kwartaal van 2022 waren er bijna 22 duizend openstaande vacatures in de transportsector. Dat is bijna 5 duizend meer dan in dezelfde periode een jaar eerder en het hoogst aantal gemeten openstaande vacatures in de transport sinds het begin van het verzamelen van deze informatie in 1997.  Ook in het totale bedrijfsleven was er in het derde kwartaal van 2022 een toename in het aantal openstaande vacatures ten opzichte van het derde kwartaal vorig jaar.

Hogere omzetverwachting ondernemers transportsector

48,9 procent van de ondernemers in de transportsector verwacht dat de omzet in het vierde kwartaal gelijk zal blijven. Daarnaast verwacht 31,3 procent dat de omzet zal toenemen, en 19,8 procent dat de omzet zal afnemen.

De grootste groep ondernemers in de transportsector (63,3 procent) verwacht dat de prijzen gelijk zullen blijven in het vierde kwartaal. 30,4 procent verwacht dat de prijzen stijgen en 6,3 procent van de bedrijven denkt dat de prijzen gaan dalen.