Volgend jaar kan de transport- en bouwsector opnieuw rekenen op subsidies voor de aanschaf van elektrische vrachtwagens en elektrische bouwvoertuigen en bouwmachines. Afgelopen jaar was er grote vraag naar deze subsidies. De budgetten zijn voor 2023 verhoogd. Met de regelingen wil het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat een bijdrage leveren aan de vermindering van de stikstofuitstoot in de bouw en transportwereld.

Twee regelingen

Voor de aanschaf van elektrische vrachtwagens is voor 2023 € 30 miljoen beschikbaar. De beschikbare subsidie voor bouwvoertuigen en bouwmachines bedraagt totaal € 60 miljoen. De Aanschafsubsidieregeling Zero-Emissie Trucks (AanZET) is voor ondernemers en non-profitorganisaties die een nieuwe, volledig emissieloze (uitstootvrije) vrachtauto willen kopen of financial-leasen.

De SSEB-subsidie (Subsidieregeling Schoon en Emissieloos Bouwmaterieel) is bedoeld voor onder meer de aanschaf van elektrische hijskranen, graafmachines, betonmolens of ander schoon bouwmaterieel (€ 36 miljoen). Daarnaast voorziet de SSEB in het stimuleren van innovatieve oplossingen voor emissieloze bouwmachines en de benodigde laadinfrastructuur (€ 10 miljoen) en subsidie voor bedrijven die bestaande bouwwerktuigen en zeegaande bouwvaartuigen willen ombouwen, waardoor hun stikstofuitstoot vermindert of zij zelfs geen stikstof meer uitstoten (€ 14 miljoen). Schonere vrachtwagens en schoner bouwmaterieel zorgen voor schonere lucht en daarmee een gezondere omgeving.

Verduurzamen bouwwerkplaatsen

Stikstofuitstoot op de bouw wordt veroorzaakt door het gebruik van bouwmachines- en voertuigen die draaien op een verbrandingsmotor. Deze machines en bouwvoertuigen, waarvan er naar schatting zo’n tachtigduizend zijn in Nederland, draaien vaak op diesel, en stoten naast stikstof ook fijnstof en broeikasgassen uit. Met de subsidie wil het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat een bijdrage leveren aan de ambitie om stikstofuitstoot in de bouw te verminderen met 60% in 2030 ten opzichte van 2018. De uitspraak van de Raad van State over Porthos heeft de noodzaak om duurzamer te bouwen extra onderstreept. De SSEB-regeling draagt ook bij aan de doelstellingen van het Klimaatakkoord en het Schone Lucht Akkoord.

Elektrische vrachtwagens

Het streven is dat er in 2025 minimaal 1.000 uitstootvrije vrachtwagens rijden. In 2030 16.000. In 2040 zouden alle nieuwe vrachtwagens schoon moeten zijn. Met een gemiddeld subsidiebedrag van circa € 70.000 gaat het om ruim 400 nieuwe elektrische vrachtwagens die met subsidie kunnen worden aangeschaft. Momenteel rijden er ruim 400 elektrische vrachtwagens in Nederland. Het totale aantal vrachtwagens in Nederland bedraagt zo’n 160.000.

Hoger budget

Vorig jaar kwamen er voor beide regelingen meer aanvragen binnen dan dat er subsidie beschikbaar was en zijn de budgetten voor beide regelingen tussentijds verhoogd. Voor de regeling voor schone vrachtwagens was in 2022 - na verhoging - totaal € 25 miljoen beschikbaar. Voor de aanschaf van schone bouwvoertuigen en bouwmachines was dit jaar totaal € 25,17 miljoen uitgetrokken. Het budget voor beide subsidieregelingen is in 2022 geheel toegekend.

Aanvragen

De opening van de AanZET-regeling is gepland voor dinsdag 4 april 2023. De opening voor aanvragen van SSEB-subsidie is dinsdag 9 mei 2023. Via de website van RVO kunnen vanaf dan weer aanvragen worden ingediend.