TLN maakt zich grote zorgen over de gevolgen van het besluit van de Raad van State die woensdag 2 november een streep heeft gehaald door de bouwvrijstelling voor stikstof. Dit heeft grote gevolgen voor de uitbreiding en renovatie van de infrastructuur en brengt de doorstroming op de Nederlandse wegen in gevaar. Het besluit treft bovendien veel transportondernemingen die actief zijn in de bouw.