Brexit heeft ervoor gezorgd dat de handelsstromen tussen het Verenigd Koninkrijk en de EU met 16% zijn afgenomen, terwijl de handel tussen de EU en het Verenigd Koninkrijk met 20% is gedaald, aldus een rapport van het Economic and Social Research Institute (ESRI) van vandaag.

Op basis van gegevens van HMRC en Eurostat zei ESRI dat de door haar berekende gevolgen uitsluitend het gevolg waren van Brexit, en wees op "een aanzienlijke daling van de handel met het VK" door EU-leden.

ESRI zei dat de effecten werden gemeten los van de wereldwijde effecten van Covid-19, en de daaruit voortvloeiende congestie en andere verschijnselen.

Een tabel die de handel van het VK illustreert, laat zien dat de invoer uit EU-leden sterk daalt van een piek van ongeveer 57% in 2018, tot iets meer dan 40% aan het begin van dit jaar.

Het rapport merkt echter op dat de uitvoer van het VK naar de rest van de wereld was toegenomen.

Het rapport merkt op: "In alle EU-lidstaten vinden we dat Brexit in bijna alle gevallen heeft geleid tot een aanzienlijke daling van de handel met het VK, zij het in verschillende mate. Kijkend naar de verschillende handelsmarges vinden we een aanzienlijke vermindering van het aantal producten dat vanuit het VK naar de EU wordt verhandeld."