Vandaag heeft de Tweede Kamer ingestemd met een motie van het CDA om “een landelijke beleidslijn op te stellen met een zwaar afwegingskader om nieuwe grootschalige distributiecentra op ongewenste plekken te voorkomen”. Dit houdt in dat er een gevreesde bouwstop voor distributiecentra er niet komt, zo benadrukte Minister voor Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening Hugo de Jonge tijdens het indienen van deze motie.

Brancheorganisatie Transport en Logistiek Nederland geeft aan mee te willen denken bij de totstandkoming van een afwegingskader dat recht doet aan "de belangrijke maatschappelijke functie van het Nederlandse logistieke systeem, waar distributiecentra onderdeel van uitmaken."