De auto-industrie, die worstelt met een tekort aan chips, ziet nu een andere bron van zorg voor de toeleveringsketen: een gebrek aan vrachtschepen.

De inkomsten van vrachtschepen, die auto's en industriële machines over de wereld vervoeren zijn gestegen tot ongeveer 80.000 dollar per dag, het hoogste sinds 2000, zo blijkt uit cijfers van het Amerikaanse Clarksons Research Services, een afdeling van 's werelds grootste shipbroker.

Maar een stagnerende scheepsvloot naast een gestaag herstel van de vraag, sinds het dieptepunt van Covid-19, heeft gezorgd voor recordprijzen voor schepen die auto's over de hele wereld vervoeren. Voor een reis van 60 dagen komt dat neer op ongeveer $740 per auto, een vervijfvoudiging ten opzichte van voor de pandemie.