AdBlue is een onmisbaar additief voor moderne dieselmotoren. Het zorgt voor een goede naverbranding en schone uitlaatgassen. Zonder AdBlue voldoen dieselvrachtauto’s niet aan de wettelijk emissie-eisen en mogen dus niet rijden, aldus TLN.

TLN heeft daarom zowel in Brussel als in Den Haag de noodklok geluid, opdat het transport van levensmiddelen, medicijnen en andere goederen niet in gevaar komt. Het wegvervoer moet blijven rijden om maatschappelijke ontwrichting te voorkomen. Wij hopen dat er daarom snel actie wordt ondernomen door de EU en de Rijksoverheid.