De Europese Unie heeft nieuwe, strengere CO2-standaarden voor vrachtwagens en bussen vastgesteld, een belangrijke stap naar het reduceren van broeikasgassen in de zware transportsector. Hoewel de voertuigen slechts 2% van het totale verkeer in Europa uitmaken, waren ze in 2021 verantwoordelijk voor 28% van de CO2-uitstoot in het Europese wegtransport.

De aangescherpte regelgeving, die door het Europees Parlement op 10 april 2024 werd goedgekeurd en op 13 mei 2024 door de Raad van de Europese Unie werd geratificeerd, bouwt voort op de eerdere normen die in 2019 werden ingesteld. Oorspronkelijk moesten de emissies van de meeste nieuwe vrachtwagens in 2025 15% lager zijn en in 2030 30% lager dan tijdens de rapportageperiode van 2019. De herziene standaarden verhogen het doel voor 2030 naar 45%, met verdere reductiedoelen van 65% voor 2035 en 90% voor 2040. De Europese Klimaatwet eist dat de EU tegen 2050 klimaatneutraal is, met een specifieke verplichting voor de transportsector om haar uitstoot met 90% te verminderen ten opzichte van 1990.

Deze regelgeving, die als een van de meest ambitieuze ter wereld wordt beschouwd voor de zware voertuigensector, omvat een breder scala aan voertuigtypen. Naast vrachtwagens en bussen zijn nu ook trailers, bussen en touringcars opgenomen. Dit verbreedt de impact van de normen aanzienlijk.