De Belgian Hydrogen Council, NLHydrogen, en de Duitse Nationaler Wasserstoffrat hebben een Memorandum van Overeenstemming (MoU) ondertekend. Dit gebeurde in Rotterdam, waar de leiders van de drie organisaties—Tom Hautekiet, Marcel Galjee en Katherina Reiche—hun handtekening zetten onder een akkoord dat een nieuwe fase van samenwerking inluidt. De overeenkomst is bedoeld om een gezamenlijk platform te creëren dat de implementatie van waterstoftechnologieën bevordert door samenwerking tussen industrie, overheid en onderwijsinstellingen. Doelen van het Memorandum van Overeenstemming zijn het bevorderen van de wijdverspreide toepassing van waterstoftechnologieën, ondersteuning van de integratie van waterstof in hernieuwbare energielandschappen conform Europees beleid en het faciliteren van gezamenlijke publicaties en communicatie.

Jacqueline Vaessen, waarnemend directeur van NLHydrogen, zei over de samenwerking: “Gezien de belangrijke rol die waterstof speelt in het bereiken van klimaatneutraliteit, is regionale samenwerking cruciaal. Deze overeenkomst zal ons helpen de uitdagingen in de sector aan te pakken.”

Tom Hautekiet voegde hieraan toe: “Door onze krachten te bundelen, kunnen België en Nederland dienen als belangrijke hubs voor de import en distributie van groene waterstof naar de Duitse industrie, wat essentieel is om de Europese klimaatdoelstellingen te behalen.”

Katherina Reiche, voorzitter van de Duitse Nationaler Wasserstoffrat, onderstreepte het belang van de MoU: “Dit akkoord is een mijlpaal in onze gezamenlijke inspanningen om een duurzame energietoekomst te realiseren. We zijn vastberaden om onze gecombineerde expertise en middelen in te zetten voor de vooruitgang van waterstoftechnologieën.”

Deze nieuwe samenwerking belooft niet alleen technologische vooruitgang en milieubescherming, maar ook economische kansen door de creatie van een robuuste waterstofinfrastructuur in Noordwest-Europa. Het illustreert een krachtig signaal aan de regeringen van de betrokken landen over het belang van grensoverschrijdende samenwerking in de transitie naar een duurzamere toekomst.