De winst van de in Singapore gevestigde rederij Ocean Network Express (ONE) is in het afgelopen boekjaar 2023, dat liep van april 2023 tot maart 2024, met 94% gedaald. De nettowinst kwam uit op $974 miljoen, $14,02 miljard minder dan een jaar eerder. De totale omzet was $14,5 miljard, een afname van 50% vergeleken met het voorgaande jaar.

Volgens ONE kunnen de prestaties van het bedrijf worden toegeschreven aan een aantal factoren, waaronder trage vrachtbewegingen en aanhoudende druk van de aanbodzijde door de voortdurende levering van nieuwe schepen. Desondanks leidde de langere routes via de Kaap de Goede Hoop, als gevolg van onzekerheden in het Midden-Oosten, tot absorptie van het overaanbod.

Consumentenuitgaven in Noord-Amerika bleven sterk, maar de aanhoudende inflatie in Europa was een struikelblok. Over het algemeen herstelden de vrachtbewegingen niet volledig.

In het vierde kwartaal van het afgelopen boekjaar waren er sporadische verhogingen van de vrachttarieven, vooral aangejaagd door geopolitieke onzekerheden rond het Midden-Oosten.

Voor het fiscale jaar 2024 verwacht ONE een lichte verbetering van de financiële prestaties, met een winstprognose van ongeveer $1 miljard, een kleine toename ten opzichte van het voorgaande jaar. ONE verwacht dat de huidige economische en geopolitieke omstandigheden in de nabije toekomst zullen voortduren.

Er wordt enig herstel in vrachtvolumes verwacht, voornamelijk in de Verenigde Staten, maar een volledig herstel is onwaarschijnlijk vanwege de geopolitieke instabiliteit en aanhoudende inflatie.

ONE schat in dat door de instroom van een groot aantal nieuwe schepen het aanbod de vraag naar vracht zal blijven overtreffen. De route via Kaap de Goede Hoop zal tijdens de eerste helft van het fiscale jaar een aanzienlijke impact hebben op de balans tussen vraag en aanbod, wat leidt tot een hoge vraag naar scheepscapaciteit. Gezien deze omstandigheden wordt verwacht dat de huidige balans tussen vraag en aanbod zal voortduren.

“We zullen de situatie nauwlettend blijven volgen, gericht op het maximaliseren van winst door flexibele inzet van tonnage en efficiënte uitrustingscontrole op basis van vraag," aldus Jeremy Nixon, CEO van Ocean Network Express.