Vanaf 1 januari 2025 mogen bijna 228 duizend bestelauto’s, ofwel 23 procent van het totaal in Nederland, de nieuwe zero-emissiezones (ZE-zones) niet meer in. Deze voertuigen, met een emissieklasse van 4 of lager, voldoen niet aan de nieuwe milieu-eisen die verschillende gemeenten gaan invoeren. Dit blijkt uit cijfers van het CBS.

Het aandeel van bestelauto’s met een lage emissieklasse is de afgelopen jaren gedaald van 39 procent in 2020 naar minder dan een kwart in 2024.

De nieuwe regelgeving biedt enkele uitzonderingen; oldtimers ouder dan 40 jaar en rolstoeltoegankelijke voertuigen mogen nog wel de ZE-zones in. Desalniettemin zullen vele bedrijven hun wagenpark moeten aanpassen of vernieuwen om aan de nieuwe standaarden te voldoen.

In sectoren zoals het openbaar bestuur en de bouwnijverheid, waar relatief veel bestelauto's met een lagere emissieklasse actief zijn, zullen de gevolgen van deze nieuwe zones voelbaar zijn. In 2022 had ongeveer 60 procent van de bedrijven in het openbaar bestuur en 30 procent in de bouwnijverheid een of meer bestelauto's die door de komende regelgeving geraakt kunnen worden.

De invoering van de ZE-zones is een stap van de overheid om de uitstoot van schadelijke gassen te verminderen en de luchtkwaliteit in stedelijke gebieden te verbeteren.