In het eerste kwartaal van dit jaar heeft de Port of Antwerp-Bruges een totale goederenoverslag van 70,4 miljoen ton gerealiseerd, wat een stijging van 2,4% betekent ten opzichte van dezelfde periode vorig jaar. Ondanks een complex geopolitiek en macro-economisch landschap bevestigt deze groei de weerbaarheid van de haven, vooral gedreven door een toenemende containeroverslag.

Na een wereldwijde vertraging in 2023 door economische onzekerheid en inflatie, is de containeroverslag vanaf februari weer aangetrokken. Maart markeerde zelfs de beste maand sinds maart 2021, met een stijging van 8,6% in ton en 6% in TEU (3.287.000 TEU) vergeleken met het eerste kwartaal van 2023. Het marktaandeel van de haven in de containerbehandeling in de Hamburg – Le Havre Range steeg in 2023 tot 29,9%.

De overslag van conventioneel stukgoed laat ook een opwaartse trend zien met een stijging van 6,9% ten opzichte van het laatste kwartaal van 2023. Daarentegen is de overslag van roll-on/roll-off trafieken met 6,9% gedaald door aanhoudende congestie op de RoRo terminals, vooral bij tweedehandsauto’s (-52,5%) en high & heavy goederen (-25%).

De droge bulk overslag kende een daling van 12,1%, voornamelijk door de verminderde vraag naar steenkool. Echter, de overslag van meststoffen (+33,9%), non-ferro ertsen (+47,3%) en schroot (+5,7%) toonde groei.

Vloeibare bulk hield stand met een lichte daling van 0,9%. De stijging was zichtbaar bij stookolie (+25,2%), benzine (+12,1%) en LNG (+10%), terwijl diesel, LPG en vloeibare brandstoffen daalden.

In het eerste kwartaal van 2024 werden 4.855 zeeschepen in de haven ontvangen, een daling van 1,8%. Zeebrugge verwelkomde 99.211 cruisepassagiers op 19 cruiseschepen, wat een afname van 10,7% betekent ten opzichte van het recordkwartaal van 2023.

De haven van Antwerp-Bruges blijft pionieren en investeren om toekomstbestendig te zijn. De diepgang van 16 meter is onlangs gerealiseerd om de allergrootste containerschepen te kunnen ontvangen. Een nieuw record werd gevestigd met het grootste containervolume behandeld op één schip, de MSC China met 26.201 TEU.

De eerste methanolbunkering met een diepzeeschip markeerde een mijlpaal in de ambitie van de haven om een multifuelhaven te worden. Walstroom speelt ook een cruciale rol, met een nieuwe installatie voor cruiseschepen in Zeebrugge die in 2026 operationeel zal zijn.

Jacques Vandermeiren, CEO van Port of Antwerp-Bruges, benadrukte de uitdagingen waarmee de haven wordt geconfronteerd maar prijst de weerbaarheid en flexibiliteit. Annick De Ridder, voorzitter van de raad van bestuur, en Dirk De fauw, burgemeester van Brugge en ondervoorzitter, onderstrepen het belang van innovatie, samenwerking en duurzaamheid voor de toekomst van de haven.