Nederlandse exporteurs hebben in 2023 geen omzetgroei ervaren, wat resulteert in de laagste groei sinds 2020. De verwachte stijging van 3 procent is niet gerealiseerd. De vooruitzichten voor 2024 zijn positiever, met een verwachte exportgroei van gemiddeld 7 procent. Dit blijkt uit het jaarlijkse onderzoek 'Trends in Export' van evofenedex en Atradius.

Het vertrouwen onder exporteurs is getemperd door geopolitieke spanningen, wat hen als grootste bedreiging wordt beschouwd. Desondanks tonen de verwachtingen voor 2024 een voorzichtig optimisme met een verwachte groei die echter nog steeds lager ligt dan het decenniumgemiddelde van 9 procent. Het economische klimaat ontvangt van exporteurs een 6,1 als rapportcijfer.

De focus ligt dit jaar op de weerbaarheid van Nederland als belangrijk exportland, met aandacht voor de geopolitieke veranderingen in het handelsverkeer. Europa blijft de meest kansrijke regio voor Nederlandse exporteurs, met Duitsland, België en Frankrijk als top drie exportbestemmingen. De VS wordt gezien als de markt met de meest verwachte omzetstijging voor 2024.

Exporteurs ervaren betalingsproblemen in diverse landen, met Frankrijk, Italië en Spanje voorop. De noodzaak voor striktere betalingscondities wordt benadrukt, evenals het belang van een goede screening van internationale afnemers.