Het aantal distributiecentra in Nederland neemt veel harder toe dan dan verwacht. Het aantal vierkante meters is bijna verdubbeld ten opzichte van 2010. Volgens een inventarisatie van Nieuwsuur staat de teller eind 2023 op 51 miljoen vierkante meter. Overheidsadviseur hielden rekening met een oppervlakte van 55 tot 65 miljoen in 2040. Het ziet er naar uit dat deze prognose dit jaar al wordt bereikt.

Rijksadviseur voor de Fysieke Leefomgeving, Wouter Veldhuis, erkent deze trend en wijst op de noodzaak van een structurele aanpak. Tegen de achtergrond van toenemende politieke en maatschappelijke zorgen, voornamelijk over de impact op het landschap en de afhankelijkheid van arbeidsmigranten, wordt opgeroepen tot regulering.

In Lelystad zorgen drie nieuwe grote distributiecentra voor economische kansen, ondanks de bezorgdheid over huisvesting en landschapsverandering. Lokale overheden zoals wethouder Dennis Grimbergen zien de ontwikkeling positief in, waarbij vooral het creëren van werkgelegenheid wordt genoemd. Echter, Veldhuis benadrukt het belang van een kritische beoordeling van dergelijke projecten om ongewenste verdozing en de negatieve gevolgen daarvan te beperken.