Na de hoogconjunctuur door de coronapandemie en wereldwijde verstoringen in toeleveringsketens, bracht 2023 normalisatie in de logistieke sector. Voor DACHSER betekende dit een jaar van lagere vraag en significante overcapaciteit in lucht- en zeetransport, wat leidde tot een omzetdaling naar ongeveer 7,1 miljard euro, 12,5 procent lager dan het voorgaande jaar.

Ondanks de uitdagende marktomstandigheden en economische tegenwind, investeerde DACHSER aanzienlijk in de uitbreiding van haar netwerk, met plannen om in 2024 ongeveer 500 miljoen euro te investeren. "We hebben ons kunnen concentreren op het verbeteren van productiviteit en kwaliteit, terwijl we tegelijkertijd aanzienlijke investeringen deden in netwerkuitbreiding," aldus CEO Burkhard Eling.

In 2023 heeft DACHSER strategische overnames gedaan en nieuwe joint ventures opgericht in meerdere landen, waaronder Nederland en Australië, om haar wereldwijde netwerk significant uit te breiden. Deze strategische bewegingen markeren DACHSER's intentie om haar positie als leidende logistieke dienstverlener te versterken en haar dienstenportfolio te diversifiëren.

Voor 2024 verwacht DACHSER ondanks behoudende economische vooruitzichten toch een lichte omzetgroei. "We blijven investeren in de uitbreiding van onze netwerken, digitalisering, klimaatinitiatieven en onze medewerkers, in lijn met ons doel om 's werelds meest geïntegreerde logistieke aanbieder te worden," zegt Eling.

Het personeelsbestand van DACHSER groeide in 2023 met meer dan 1.100 personen naar ongeveer 34.000.