Online boodschappenbezorgdiensten, zoals Picnic en Getir, moeten zich gaan houden aan de supermarkt-cao. In een vonnis, dat woensdag werd uitgesproken door de rechtbank Utrecht, staat dat werknemers recht hebben op dezelfde arbeidsvoorwaarden als medewerkers in fysieke supermarkten, zoals zondagstoeslagen.

De rechtszaak, die werd aangespannen door Picnic, Flink, Getir, Gorillas en branchevereniging E-Commerce Nederland, draaide om de vraag of hun bedrijfsmodellen onder de supermarkt-cao moeten vallen. De bedrijven betoogden dat zij anders zijn dan traditionele supermarkten omdat hun personeel zich richt op sorteren, inpakken en bezorgen van boodschappen.

De rechtbank verwierp deze argumenten en benadrukte dat de online verkoop van levensmiddelen de kernactiviteit blijft, vergelijkbaar met die van traditionele supermarkten. Ook het verschil in werknemerspopulatie tussen online diensten en fysieke winkels werd niet als een valide reden gezien om af te wijken van de cao-normen.

Het vonnis vereist dat de bedrijven de supermarkt-cao met terugwerkende kracht moeten toepassen met ingang van 13 september 2022. Het is de tweede keer dat de rechtbank zich over dit onderwerp buigt; een eerdere uitspraak in 2019 had een beperktere impact.

E-Commerce Nederland liet in een reactie weten in hoger beroep te zullen gaan. Vakbond CNV verwelkomt het vonnis maar toont begrip voor de uitdagingen die het met zich meebrengt voor bedrijven met oudere werknemers.