De Geopost E-shopper Barometer 2023/24 editie, de meest uitgebreide enquête over e-commerce in Europa, heeft het consumentengedrag van meer dan 24.000 e-shoppers in 22 landen in kaart gebracht. Uit het onderzoek komen enkele opvallende trends naar voren.

Belangrijkste bevindingen omvatten dat 48% van alle e-shoppers regelmatige e-shoppers zijn, waarbij 62% van hen prijs als een prioriteit stelt in hun aankoopbeslissingen. Bovendien maakt 72% van de regelmatige e-shoppers gebruik van C2C (consumer to consumer)-platformen. 44% kiest voor afleveroplossingen buiten het huis, zoals afhaalpunten. De voorspelbaarheid van de levertijd blijkt cruciaal, met 70% van de regelmatige e-shoppers die dit aspect prioriteren bij online aankopen. Gemiddeld ontvangen regelmatige e-shoppers 5,2 pakketten per maand.

Een interessante ontwikkeling is de rol van sociale media in e-commerce. "Het is aannemelijk dat sociale media zullen blijven groeien als een belangrijke ruimte voor e-commerce," zegt Christopher Kowalewski, Group Social Media Lead. Sociale media platforms ontwikkelen voortdurend nieuwe functies om te monetizen, wat meer verkoopmogelijkheden op het platform biedt.

Wat betreft de keuze voor afleveropties buiten het huis, waar 44% van de e-shoppers voor kiest, wordt duidelijk dat er een groeiende voorkeur is voor deze methode. Nabijheid, flexibiliteit en kosteneffectiviteit zijn de belangrijkste redenen voor deze voorkeur, in lijn met de wens van gebruikers voor gemak en besparingen.