De Antwerpse haven heeft ernstige hinder van demonstrerende boeren ondervonden, waardoor containerterminalbedrijf MPET genoodzaakt was de namiddagploeg te schrappen. De acties van de boeren, die ongecoördineerd plaatsvinden en zonder een vast aanspreekpunt, maakten de situatie nog lastiger.

MSC PSA European Terminal (MPET) besloot haar werkzaamheden stil te leggen. Voor de procesindustrie en chemiebedrijven is het moeilijk om de productie stop te zetten. De blokkades belemmeren de toegang voor medewerkers aanzienlijk, waardoor het personenverkeer ernstig wordt gehinderd.

De situatie heeft geleid tot een oproep aan de minister van Justitie om het havengebied als kritische infrastructuur te verklaren, wat meer mogelijkheden zou bieden om tegen dergelijke acties op te treden. De schade van de blokkades kan volgens Leuridan oplopen tot enkele tientallen miljoenen euro's en het zal naar verwachting nog enkele dagen duren voordat de normale gang van zaken in de haven is hersteld.