Nadat de rechtbank 14 november het faillissement van Restocks B.V. uitgesproken heeft is curator mr. L.L.M. Prinsen belast met de complexe afhandeling van de zaak. Restocks, voorheen een groot handelsplatform voor sneakers, verkeert nu in een situatie waarbij het zijn schuldeisers niet meer kan betalen.

Door het faillisement kan Restocks zijn financiële verplichtingen niet langer kan nakomen. Dit heeft directe gevolgen voor zowel de klanten als de leveranciers van het bedrijf. De curator heeft de verantwoordelijkheid om de activa van het bedrijf te verkopen en de opbrengsten te verdelen onder de schuldeisers. Dit proces omvat ook het retourneren van goederen die in consignatie zijn gegeven door de eigenaren.

Afhandeling van vorderingen

Met ongeveer 5.000 ingediende vorderingen, staat de curator voor een immense taak. De verwerking van deze vorderingen vergt tijd en schuldeisers kunnen enige vertraging verwachten in de bevestiging van hun claims. Prinsen benadrukt dat alleen in gevallen waarin een uitkering in geld of retournering van eigendom wordt verwacht, een persoonlijke bevestiging wordt verstuurd. Alle andere relevante informatie wordt via de website van de curator gecommuniceerd.

Verschillende typen vorderingen

Het bedrijfsmodel van Restocks kende twee hoofdvarianten: consignatie, waarbij de eigenaar sneakers aan Restocks in bewaring gaf maar eigenaar bleef, en resell, waarbij sneakers werden verkocht aan Restocks. In het geval van consignatie kunnen sneakers aan de eigenaren worden geretourneerd, mits de eigenaren de kosten voor het verzendklaar maken en transport dekken. Voor resellers bestaat de mogelijkheid hun vordering tot betaling bij de curator in te dienen.

Het onderzoek naar de exacte oorzaken van het faillissement en mogelijke onregelmatigheden is nog gaande. Schuldeisers en betrokken partijen worden aangemoedigd de website van de curator in de gaten te houden voor de laatste updates en ontwikkelingen op mannaertsappels.nl.