Het succes van same-day delivery, ofwel bezorging op dezelfde dag, hangt volgens onderzoek van McKinsey sterk samen met zes variabelen. Daarnaast constateerde McKinsey dat same-day delivery minder dan 5% van de markt in koeriers-, expres- en pakketdiensten (CEP) beslaat. In steden als Frankrijk en Duitsland is dit percentage slechts 1%, terwijl het in de Verenigde Staten, het Verenigd Koninkrijk en Japan rond de 2 tot 3% ligt. In China wordt geschat dat het aandeel niet hoger is dan 4%, met een hoger percentage in grote steden.

McKinsey noemt in haar onderzoek de volgende zes variabelen die volgens haar het succes van same-day delivery beïnvloeden:

 1. Stedelijke dichtheid
  Same-day delivery is vooral gericht op stedelijke gebieden, waar bevolkingsomvang en -dichtheid hoog zijn. Alleen grote metropolen kunnen de vraag- en aanbodvolumes genereren die nodig zijn voor same-day services. Dit vereist aanzienlijke infrastructuurinvesteringen.

 2. Bereidheid om te investeren
  Veel e-tailers kunnen same-day delivery aanbieden, maar dit vereist vaak significante investeringen, vooral als klanten niet bereid zijn een premie te betalen voor deze service. Grote e-tailers met een hoog marktaandeel bieden vaak wel omvangrijke same-day delivery services aan.

 3. Logistieke mogelijkheden
  Same-day delivery is afhankelijk van de nabijheid van inventaris tot stedelijke consumenten. Retailers kunnen kiezen voor een gedecentraliseerd netwerk van kleinere hubs of nieuwe vormen van stedelijke logistieke activa.

 4. Bereidheid om te betalen
  Consumenten geven de voorkeur aan betrouwbaarheid boven snelheid. Zo geven Duitse consumenten aan liever precies te weten wanneer hun zending aankomt dan dat deze op dezelfde dag aankomt.

 5. Besteltijd
  Doorgaans komen alleen bestellingen die vóór 13:00 of 14:00 uur zijn geplaatst in aanmerking voor same-day delivery. Retailers kunnen overwegen om levering binnen 24 uur na het plaatsen van een bestelling aan te bieden als een haalbaar alternatief voor same-day delivery.

 6. Stedelijke regelgeving
  Belangrijke gemeenschapsbeschermingen kunnen de same-day delivery markt beïnvloeden. Dit omvat regelgeving over het gebruik van autonome bezorgvoertuigen en CO2-uitstootbeperkingen.

Bedrijven die overwegen om de same-day markt te betreden, kunnen overwegen zich te concentreren op diensten binnen 24 uur, selectief te zijn in hun aanbod, logistieke netwerken uit te breiden via partnerschappen en KPI's zoals stedelijke dichtheid en betalingsbereidheid van consumenten scherp te monitoren.