De Consumentenbond roept samen met internationale consumentenorganisaties op tot strengere regels en betere handhaving om greenwashing tegen te gaan. Dit volgt op een wereldwijd onderzoek waaruit blijkt dat consumenten worden misleid door groene labels en claims bij het kopen van milieuvriendelijke producten.

Uit de enquête van de consumentenkoepels BEUC en ICRT onder 12.000 consumenten, waaronder 1000 Nederlanders, blijkt dat 84% van hen regelmatig op milieu-informatie let bij aankopen. Echter, vindt bijna twee derde dat er te veel groene labels en logo’s zijn, die meer op marketing lijken gericht dan op echte milieuvriendelijkheid.

Veel consumenten zijn onbewust van de werkelijke betekenis achter groene claims. Zo denkt een meerderheid dat 'CO2-neutraal' impliceert dat een product zonder CO2-uitstoot is geproduceerd, wat vaak niet het geval is. Bovendien gelooft 90% ten onrechte dat bedrijven die CO2-claims gebruiken wettelijk verplicht zijn om hun uitstoot te verminderen.

Sandra Molenaar, directeur Consumentenbond, vertelt: "Het zou ook niet de taak van consumenten moeten zijn om waar van onwaar te onderscheiden. Consumenten verwachten, terecht wat ons betreft, dat de overheid ervoor zorgt dat claims en etiketten betrouwbaar zijn." Zij stelt vast dat momenteel de helft van de groene claims niet of nauwelijks is geverifieerd en 40% niet ondersteund wordt door bewijs.

Europese consumentenorganisaties dringen aan op het verbieden van vage claims zoals 'CO2-neutraal' en pleiten voor striktere EU-goedkeuringen, zodat alleen betrouwbare claims en labels overblijven. De Consumentenbond heeft al klachten ingediend over greenwashing op waterflessen en samen met andere organisaties toezichthouders opgeroepen om op te treden tegen luchtvaartmaatschappijen vanwege greenwashing.