McKinsey verwacht, op basis van een onderzoek onder meer dan 250 logistieke leiders wereldwijd, dat de investeringen in technologie in de logistieke sector zullen gaan toenemen. Dit onderzoek toont aan dat zowel verzenders als logistieke dienstverleners steeds meer gebruikmaken van geavanceerde technologische oplossingen.

De belangrijkste conclusie van het onderzoek is dat dit de ondervraagden komend jaar zien als het moment om te investeren in logistieke technologie. Ondanks uitdagende marktomstandigheden hebben de meeste respondenten aangegeven dat hun bedrijven hun technologie-investeringen sinds 2020 hebben gehandhaafd of verhoogd. Dit betekent dat bedrijven die achterblijven minder manoeuvreerruimte hebben.

De resultaten van het onderzoek wijst erop dat zowel verzenders als dienstverleners nu verder kijken dan basistechnologieën en zich richten op geavanceerde oplossingen om een concurrentievoordeel te behalen of te behouden. Er is aanzienlijke overeenstemming tussen verzenders en dienstverleners, wat suggereert dat nauwere samenwerking nieuwe oplossingen voor gedeelde uitdagingen kan ontsluiten.

De uitdagingen in de bedrijfsomgeving blijven bestaan voor zowel verzenders als dienstverleners, met name op het gebied van kostenbeheer en arbeidstekorten. De technologie wordt ingezet om kosten te verlagen en de productiviteit in zowel transport als opslag te verbeteren.

Beide groepen hebben hun investeringen in digitale logistiek sinds 2020 verhoogd. Zo'n 87 procent van de verzenders rapporteerde dat ze hun technologie-investeringen sinds 2020 hebben gehandhaafd of verhoogd, en 93 procent zei van plan te zijn hun uitgaven in de komende drie jaar te handhaven of te verhogen.

Basistechnologieën zoals magazijnbeheersystemen en transportsystemen zijn inmiddels mainstream geworden. Bedrijven die nog niet in deze systemen hebben geïnvesteerd, lopen mogelijk achter op hun concurrenten.

Met de toenemende complexiteit van de technologielandschap, zal effectieve integratie van gegevensstromen en complexiteitsbeheer cruciaal zijn om optimale prestaties en ROI te bereiken.

Het integreren van nieuwe technologieën is niet eenvoudig, en de meeste bedrijven noemen ROI, verandermanagement en training als de belangrijkste uitdagingen bij het implementeren van nieuwe oplossingen.

Door te investeren in digitale technologie – en de bedrijfsmodelveranderingen die nodig zijn om deze te integreren en waarde te realiseren – kunnen verzenders en dienstverleners het concurrentievoordeel benutten dat steeds belangrijker wordt om te presteren onder moeilijke marktomstandigheden. Als de technologische wedloop in de digitale logistiek versnelt, wordt basistechnologie steeds meer het absolute minimum dat nodig is om concurrerend te blijven. Bedrijven die vooroplopen in het integreren van geavanceerde oplossingen in hun technologieportfolio's, zouden wel eens de leiders van morgen kunnen worden, zo stelt McKinsey in haar rapport.