Met het oog op de naderende verplichting om steden emissievrij te bevoorraden is Rijkswaterstaat druk bezig met het stimuleren van een landelijk netwerk van laadpleinen voor elektrische vrachtwagens. De organisatie heeft aangekondigd de uitbreiding van deze laadfaciliteiten te versnellen om de transitie naar elektrisch vrachtvervoer te ondersteunen.