D66 heeft in de Tweede Kamer een motie ingediend voor een overgangsregeling, die bestuurders met een B-rijbewijs toestaat om een Zero Emissie (ZE) bestelauto tot 4.250 kg te besturen. De overgangsregeling zou eindigen op 1 januari 2024, maar D66 roept in de motie de regering op om deze datum te verschuiven totdat de nieuwe wetgeving van kracht is. De stemming vindt volgende week plaats.

De regeling werd geïntroduceerd om de introductie van ZE-bestelauto's in steden te stimuleren, rekening houdend met het extra gewicht van de batterijen. Echter, de verwachte wetgeving die deze regeling zou vervangen, is uitgesteld tot medio 2024.

Bedrijven die afhankelijk zijn van deze regeling kunnen zwaar getroffen worden als deze eindigt voordat de nieuwe wetgeving is ingevoerd. Zonder de regeling moeten deze voertuigen worden uitgerust met een tachograaf en mogen alleen bestuurders met een C-rijbewijs ze besturen. Een andere oplossing zou zijn om de auto's terug te brengen naar een maximum gewicht van 3.500 kg, wat een verlies van 750 kg laadvermogen betekent.

TLN heeft al gewezen op de aanzienlijke financiële gevolgen voor bedrijven en heeft opgeroepen tot uitstel. "Ondernemers hebben hier veel tijd en geld in geïnvesteerd. Ze krijgen nu de rekening gepresenteerd omdat diezelfde overheid niet op tijd klaar is met wetgeving. Dat is onbehoorlijke bestuur en volstrekt onacceptabel," aldus een verklaring van TLN.

Ondanks toezeggingen van Minister Harbers dat er op korte termijn een oplossing komt, wacht het kabinet nu op het resultaat van de motie van D66 voordat er verdere actie wordt ondernomen.