De Autoriteit Consument & Markt (ACM) heeft de campagne 'Groene praatjes' gelanceerd om consumenten te waarschuwen tegen misleidende duurzaamheidsclaims. Deze actie benadrukt dat bedrijven duidelijke en correcte informatie moeten verstrekken over hun duurzaamheidspraktijken.

Uit onderzoek van de ACM bleek dat consumenten vaak sceptisch zijn over vage of algemene duurzaamheidsclaims. Specifieke claims worden als geloofwaardiger beschouwd. Een voorbeeld hiervan is dat de claim ‘deze vrachtwagen rijdt 100% elektrisch’ geloofwaardiger overkwam dan 'groen onderweg'.

Edwin van Houten, directeur Consumenten van de ACM, stelt dat bedrijven transparant moeten zijn en geen valse claims mogen maken. Consumenten worden namelijk beïnvloed door deze claims bij het maken van aankoopbeslissingen. De campagne wil consumenten bewuster maken en hen aanmoedigen om vragen te stellen over duurzaamheidsclaims.

Na eerdere onderzoeken in de kleding- en energiesectoren richt de ACM zich nu op de vervoerssector, mede vanwege de vele duurzaamheidsclaims in deze branche.