De Tweede Kamer heeft met een motie van Wybren van Haga aangenomen om ontheffingen in te stellen voor ondernemers die zich zorgen maken over de aankomende zero-emissiezones. Van Haga benadrukt dat ondernemers enorme investeringen moeten doen om te voldoen aan de eisen van deze zones in Nederlandse binnensteden.

Volgens Van Haga worden ondernemers geconfronteerd met aanzienlijke investeringen om hun bedrijfsvoertuigen, zoals busjes en vrachtwagens, te vervangen en te voldoen aan de eisen van de zero-emissiezones. Hij benadrukt echter dat er nog onduidelijkheden zijn, zoals de beschikbaarheid van laadinfrastructuur, die het voor ondernemers moeilijk maken om deze investeringen te doen. Van Haga pleit ervoor om ondernemers niet te benadelen en te wachten met de implementatie van de zones totdat de randvoorwaarden volledig zijn ingevuld.

De motie van Van Haga heeft brede steun gekregen van verschillende politieke partijen, waaronder VVD, CDA, BBB, JA21, PVV, FvD, SP, Denk, Lid Omtzigt, ChristenUnie en Groep Van Haga. Dit geeft aan dat er consensus is dat ondernemers moeten worden beschermd en dat er meer duidelijkheid en voorzieningen moeten zijn voordat zero-emissiezones worden geïntroduceerd.

Het is nu aan de betrokken instanties en overheden om de motie van de Tweede Kamer te bespreken en passende maatregelen te nemen om de belangen van ondernemers te waarborgen tijdens de overgang naar emissievrije zones.