De Europese Unie heeft ingestemd met een plan dat tot doel heeft de jaarlijkse CO2-uitstoot van de luchtvaartindustrie tegen 2050 met ongeveer tweederde te reduceren. Het doel is om de sector de komende decennia duurzamer te maken. Als onderdeel van het initiatief zullen brandstofleveranciers in de sector een bepaald aandeel duurzame brandstoffen moeten leveren op Europese luchthavens, variërend van 2% in 2025 tot 70% in 2050, inclusief synthetische brandstoffen zoals e-kerosine.

Tot de duurzame brandstoffen behoren waterstof uit hernieuwbare energie, gerecycleerde brandstoffen op basis van plastic of afvalgassen, en biobrandstoffen op basis van algen, bioafval of afgewerkte bakolie. Brandstoffen op basis van voedsel- of voedergewassen zijn echter uitgesloten van het plan. Luchtvaartmaatschappijen zullen ook worden verplicht om alleen de brandstof mee te nemen die nodig is voor de vlucht, om de uitstoot als gevolg van extra gewicht te verminderen.

Vanaf 2025 kunnen luchtvaartmaatschappijen een label introduceren om de ecologische prestaties van hun vluchten te benadrukken, zodat reizigers de CO2-voetafdruk van verschillende maatschappijen op dezelfde lijn kunnen vergelijken. De afspraak, die nog moet worden goedgekeurd door het Europees Parlement en de Raad.

Transport is een van de kritieke gebieden bij het bereiken van een klimaatneutraal klimaat, waarbij de uitstoot van de sector naar schatting tegen het midden van de eeuw met 90% moet zijn gedaald ten opzichte van 1990. Ook de luchtvaartindustrie zal een bijdrage moeten leveren aan deze inspanningen. Vóór de COVID-19 pandemie steeg de uitstoot in de sector met gemiddeld 5% per jaar.