Prologis heeft een toegenomen vraag naar opslagplaatsen gemeld, ondanks over zorgen over het afzwakkende economische beeld. 

Het logistieke vastgoedbedrijf had een bezettingsgraad van 98% in zijn wereldwijde portefeuille in Q1 2023, een lichte stijging ten opzichte van dezelfde periode in 2022. Toegenomen uitgaven aan e-commerce hebben de verhuur van magazijnen doen toenemen. De stijging van de huurinkomsten van Prologis droeg bij aan een stijging van ruim 45% van de inkomsten tot $1,77 mrd.

Hoewel sommige huurders hun uitbreidingsplannen opnieuw evalueren, verwacht Prologis dat de industriële marktomstandigheden blijft, omdat weinig bedrijven krimpen in oppervlakte. Ondanks zorgen dat Amazon zijn groei in industrieel vastgoed afremt, geeft de grootste huurder van Prologis geen ruimte terug. Prologis verwacht voor het hele jaar bouwprojecten ter waarde van in totaal 2,5 miljard dollar te starten, waarvan het merendeel in de tweede helft van het jaar.

Het bedrijf verwacht ook dat de huidige 3,5% leegstand in de Verenigde Staten tegen het eind van dit jaar zal toenemen tot het lage 4%-bereik, alvorens tegen het eind van 2024 terug te vallen tot het midden-3%-bereik als gevolg van de vertraging in de industriële bouw en de afzwakkende vraag.