XPO Logistics heeft voor het vierde kwartaal een stijging van inkomsten en tonnage gemeld. Het overtrof daarmee de verwachtingen van analisten en deed het beter dan de markt.

De logistieke reus boekte $1,83 miljard aan inkomsten in het afgelopen kwartaal, een stijging van 3,3% ten opzichte van eenjaar eerder. "In het vierde kwartaal rapporteerden we een solide omzetgroei en sterke jaar-op-jaar stijgingen in aangepaste EBITDA, aangepaste EPS en vrije kasstroom," zei Mario Harik, CEO.

Voor less-than-truckload realiseerde het bedrijf een stijging van het bedrijfsresultaat met 26% en van de aangepaste EBITDA met 20%. De totale inkomsten kwamen uit op $1,09 miljard, een stijging van 7,3% op jaarbasis.

"Ons groeiplan voor LTL is het investeren in capaciteit vooruitlopend op de vraag en het verdienen van marktaandeel door het leveren van de beste service," zei Harik. "In het vierde kwartaal groeiden onze tonnage en het aantal zendingen op jaarbasis, terwijl de sector deze cijfers zag dalen. Het rendement lag aan de lage kant van onze verwachtingen, als gevolg van een strategische verandering in de kanaalmix die volgens ons zowel het volume als het rendement ten goede zal komen naarmate de vraag naar vracht verbetert. In januari steeg onze tonnage op jaarbasis en ontwikkelde zich beter dan de typische seizoensgebondenheid."

"We zijn enthousiast over het sterke traject dat we hebben afgelegd en de tastbare manieren waarop we onze positionering versterken. In LTL is onze werknemerstevredenheid sterk gestegen tot de hoogste waardering in meer dan tien jaar," zei Harik. "In Europa blijft het bedrijf boven verwachting presteren."

XPO zei dat het in januari een beter dan normale seizoensgebondenheid zag, waarbij de tonnage steeg ten opzichte van vorig jaar.

"We eindigden het jaar op meer dan $ 1 miljard aan LTL EBITDA," vertelde chief investor relations officer Tavio Headley aan FreightWaves. "We hebben de doelstelling die we hadden beloofd gehaald."

Ontslagen hebben de laatste tijd een groot deel van de logistieke industrie geteisterd, met bedrijven als C.H. Robinson, GXO Logistics, Flexport, Uber Freight en FedEx die allemaal hun personeel hebben ingekrompen.