De transport en logistieke sector zullen naar verwachting dit jaar met slechts 1% groeien. Het wordt geen goed economisch jaar, maar wel een jaar waarin de bedrijven aandacht moeten besteden aan een aantal thema’s om bij te blijven.

“Het wordt kwakkelen op hoog niveau”, zo vatten Bart Banning en Albert Jan Swart, sector-specialisten bij ABN AMRO, hun verwachtingen samen.

ABN AMRO verwacht voor dit jaar een veel lagere groei van de Nederlandse economie. Voor dit jaar rekenen ze op 0,5 procent toename, terwijl vorig jaar nog een groei te zien was van 4,2%. “We denken dat de Nederlandse economie zich in een milde economische recessie bevindt. Die wordt veroorzaakt door de geopolitieke situatie rond de oorlog in Oekraïne, de hoge inflatie, de dalende koopkracht en de snel stijgende rente”, aldus Swart.

Consumenten geven sinds het einde van de lockdowns minder geld uit aan goederen en meer aan reizen en diensten, constateert de bank. De werkeloosheid blijft gelukkig wel laag. “Voor de bouw wordt het waarschijnlijk een lastig jaar door de stikstofcrisis, de gestegen grondstofprijzen en de hoge rente, die financiering van bouwprojecten duurder maakt. De gasprijzen zijn wel wat gedaald ten opzichte van de recordprijzen afgelopen zomer, maar we moeten op onze hoede blijven. Volgende winter moet het niet te koud worden en hopelijk zijn er niet al te veel problemen met de LNG-terminals. We verwachten dat de economie vanaf het derde kwartaal weer wat zal groeien.”

“Voor de gehele sector transport en logistiek verwachten we een groei van 1%."

Economie minder rooskleurig

Hoewel er nog geen officiële cijfers zijn over 2022, was er sprake van een groeivertraging in een aantal markten. “In de pakkettenbranche en in de luchtvracht was zelfs sprake van een krimp. In 2023 zal de luchtvracht herstellen met 3% groei, maar de pakkettenbranche zal naar verwachting niet groeien. Voor de gehele sector transport en logistiek verwachten we een groei van 1%", vervolgt hij.

De binnenvaart zal 2% toenemen en de zee- en kustvaart 1%, voorspelt hij. “Deze groei wordt voor een groot deel veroorzaakt door de toenemende vraag naar steenkool. Het wegvervoer profiteert hier niet van en zal naar verwachting dit jaar niet groeien.”

De eerste zes maanden zullen minder rooskleurig verlopen dan de maanden die daarop volgen. Hierbij spelen de bouw en de internationale handel, die het beide wat moeilijker hebben, een rol. “Wat de diesel betreft, verwachten we geen acute tekorten, maar de prijzen kunnen weer gaan stijgen als gevolg van krapte in de markt en de sancties tegen Rusland wat betreft olie en olieproducten”, zo licht Swart toe.